Produktsøk


Hensyn

OESCO representerer utenlandske produsenter av:

  • Papir i ruller og ark til grafisk industri

  • Plastfilmer og folier til emballasjeindustrien

  • Plater, ruller og ark fra lager til den plastbearbeidende industrien

  • Tekniske spesialiteter i ruller og ark til andre industrisegmenter

Vi har som langsiktig policy å forsøke å påvirke vår producsenter
til å miljøtilpasse sin produksjon.

Et element skal være at hoveddelen av våre formidlede produkter
minst skal tilsvare de miljøkrav som stilles innen for EU,
men vi støtter og anmoder våre leverandører av finpapir
å oppfylle kriteriene for Svanemerking, eller har produkter
som kan leveres under den tyske miljømerkingen Blaue Engel
eller lignende.

Vår målsetning er at våre leverandører skal være sertifisert
i henhold til ISO 14000 eller motsvarende kvalitetssikringssystemer.

Våre ansatte oppfordres til å støtte dette arbeid
i kontakt med våre hovedmenn.

Plast solgt fra eget lager i Sverige:

Vår fokus er på material produsert av PP, PET og PS.
I størst mulig grad skal vi prioritere markedsføring av
PET produkter basert på returmaterial fra flaskeproduksjon,
som styrker kretsløpseffektivitet og forbedrer miljøet.

Leverandører av material, som vi selger fra lager, skal benytte
emballasje av PE - strekkfilm som innebærer mindre miljøpåvirkning.

For material som vi emballerer selv, brukes kun PE-strekkfilm.

OESCO i Sverige er registrert hos Reparegistret AB.

Dette dokumentet vil revideres igjen 2012.

Annette Pantzar
CEO